Đã tham gia siêu dự án nghỉ dưỡng, Casino, resort Nam Hội An

Loại công trình: Nghỉ dưỡng, Casino và Resort Nam Hội An

Chủ đầu tư: CT TNHH Phát triển Nam Hội An

Địa điểm: Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam

Thời gian: 2016-2025

Mô tả: Trực tiếp tham gia quản lý Hợp đồng Nhà thầu