Hỗ trợ lập phương án tài chính

VATTOM luôn sẵn sàng và tiên phong trong dịch vụ: Thu xếp nguồn vốn đầu tư trung dài hạn, lập phương án vay vốn, đặc biệt với giải pháp liên kết tài chính tối ưu, lãi suất hợp lý, thời hạn nguồn vốn lâu dài, Quý khách hàng có thể xây dựng được một căn nhà mơ ước khi chỉ có tối đa 30% nguồn vốn đầu tư xây dựng.

Các dịch vụ hỗ trợ khác: Hỗ trợ Chủ đầu tư quản lý Tài chính dự án, Báo cáo thuế các dự án đầu tư, hoàn thuế dự án đầu tư, Quyết toán thuế dự án đầu tư, tư vấn kiểm toán nội bộ và thanh quyết toán công trình các nhóm A & B.

Các đối tác như: BIDV, VIETCOMBANK, VIETINBANK, AGRIBANK.